TNIS
Call Center: +66 2343 9118, Email: its_crm@tnis.com

Backup Recovery

กระบวนการแบ็กอัพเป็นวิธีทำสำเนาข้อมูล และกอบกู้ข้อมูลที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการทำธุรกิจของท่าน


ระบบแบ็กอัพจะตั้งเวลาทำสำเนาข้อมูลจากไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือสื่อเก็บข้อมูลอื่น เพื่อให้ท่านสามารถเรียกคืนกลับมาได้ในกรณีที่ข้อมูลของท่านติดไวรัส ถูกแก้ไขหรือลบโดยไม่ตั้งใจ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลที่ใช้งานอยู่เกิดพังเสียหาย ซึ่งเรามีโซลูชันแบ็กอัพให้เลือกมากมายตามความต้องการ และงบประมาณของท่าน

โซลูชันการแบ็กอัพอันมีประสิทธิภาพ คือรากฐานสำคัญของแผนฟื้นคืนสภาพระบบจากภัยพิบัติ และสามารถช่วยท่าน:
 • รับประกันว่าข้อมูลอันมีค่าจะยังคงอยู่ตลอดไป
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล
 • ป้องกันความสูญเสียทางธุรกิจ อันเนื่องจากข้อมูลที่พังเสียหาย
 • ลดภาระในการดูแลรักษาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไอที ทำให้มีเวลาเหลือไปทำงานอื่นที่สำคัญมากขึ้น
 • เพิ่มผลผลิตของพนักงาน เนื่องจากมีข้อมูลพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ข้อมูลที่จำเป็นต้องหาให้ได้ ก่อนลงมือสร้างโซลูชันแบ็กอัพข้อมูล มีดังนี้:
 • มูลค่าของข้อมูล รวมถึงความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจในช่วงที่ข้อมูลไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • หลังจากข้อมูลพังเสียหาย ธุรกิจของท่านจำเป็นต้องกอบกู้ข้อมูลกลับมาได้เร็วแค่ไหน (Recovery Time Objective - RTO) และต้องการข้อมูลย้อนกลับไปล่าสุดที่จุดใด (Recovery Point Objective - RPO) ซึ่งจะสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการทำโซลูชันที่ท่านเตรียมไว้
 • พื้นที่เก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 • ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล
 • กระบวนการลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลสำรอง
 • เทคโนโลยีแบ็กอัพข้อมูลจากดิสก์ลงสู่ดิสก์ แล้วกระจายไปยังเทป (D2D2T)
 • อุปกรณ์เทปไลบรารี่ ที่สามารถสลับม้วนเทปที่ใช้แบ็กอัพโดยอัตโนมัติ
ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแล้วที่จะช่วยท่านในทุกขั้นตอนของการคัดสรรผลิตภัณฑ์ และจัดสร้างโซลูชัน Backup ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านมากที่สุด เริ่มตั้งแต่:
 • การสอบถาม เพื่อศึกษาเป้าหมาย ความต้องการ และงบประมาณของท่าน
 • การประเมินระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที ณ ปัจจุบัน ว่าควรปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนใดบ้าง
 • การให้คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบสถาปัตยกรรม และทดสอบแนวคิด (Proof-of-Concept) เพื่อรับประกันว่าโซลูชันใหม่สามารถตอบโจทย์ของท่านได้จริง
 • การจัดหาผลิตภัณฑ์ ประกอบร่าง และวางโซลูชันที่ท่านตกลงอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย
 • การสนับสนุนหลังการขาย ตลอดอายุการใช้งาน
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ TNIS 0 2343 9100 ต่อ 8118 หรือ 8112 อีเมล์ its_crm@tnis.com